Berhati dengan hati

Apa-apa yang berkaitan hati kamu dan kamu dapat merasakan bahawa perasaan itu bukan dari hati kamu,dan bukan pula dari kehendak Allah,jadi kamu wajib mengalihkan hal rasa itu serta membinasakan keadaan rasa itu dengan mengingati Allah.Sesungguhnya hal yang kamu rasa itu akan merosakkan hati kamu lantas mejahanamkan akal kamu kembali kepadaNYA.