Hubungan kamu

Apabila manusia itu banyak bergantung harap kepada manusia,maka sedarlah ia bahawa ianya sudah pun tidak dapat menjalankan amalan para nabi,kerana halangan dari bergantungnya kepada manusia,sebaliknya jika kamu bergantung harap kepada Allah,maka kamu sudah pun bebas dalam pergantungan manusia.Setiap amalan kamu akan diserahkan kepada Allah dahulu,jika kamu terus bergantung dengan Allah.