Haikal 7

Dengan nama Allah yang maha suci dan maha agung..

Secara umumnya Haikal 7 boleh di dapati dalam kitab majmuk syarif,antara yang terkandung ialah:
1) Haikal Pertama – Ayat Kursi
2) Haikal Kedua – Ayat 35 Surah Aali Imran, Ayat 77-80 Surah Al-Isra’
3) Haikal Ketiga – Ayat 285-286 Surah Al-Baqarah
4) Haikal Keempat – Ayat 81-85 Surah Al-Isra’
5) Haikal Kelima – Ayat 4-6 Surah Maryam, Ayat 27 Surah Al-Fath
6) Haikal Keenam – Ayat 1-4 Surah Al-Jin
7) Haikal Ketujuh – Ayat 51-52 Surah Al-Qalam
Diturunkan oleh Jibril kepada nabi muhammad s.a.w. ketika baginda berada di masjid madinah.